Před uzavřením smlouvy o poskytování našich služeb nabízíme možnost bezplatné konzultace, při které s odbornou pečlivostí s využitím našich znalostí a zkušeností  ve věcech insolvečních řízení vyhodnotíme reálnou šanci na povolení oddlužení. Můžete se tak svobodně rozhodnout zda naše služby využijete, či nikoliv.

Cena našich služeb při zpracování návrhu pro jednu osobu činí 4.000,- Kč + DPH  pokud  se jedná o oddlužení manželů činí cena 6.000,- Kč + DPH

Výše uvedené ceny jsou konečné, z naší strany již nebudou požadovány další platby či poplatky. 

Za svojí práci ručíme. V případě, že nám předáte úplné podklady pro zpracování návrhu na povolení oddlužení  a soud následně návrhu nevyhoví z námi zaviněných důvodů, zaplacenou částku Vám vrátíme zpět.

 

Platbu za zpracování návrhu a vyřízení oddlužení je možné též uhradit ve splátkách po povolení oddlužení!